การระบุพิกัด-gps

ณปัจจุบันนี้พุทธศักราช 2562 เทคโนโลยีที่เรียกว่าจีพีเอสปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันไปแล้ว ยิ่งสำหรับการใช้ในการเดินทางเป็นส่วนจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีระบบ gps ที่ใช้ระบุพิกัด GPS ไปยังสถานที่ต่างๆ จะหารูปให้ระบบ gps นั้นไม่ได้มีเพียงแค่การบอกพิกัดเส้นทางให้สำหรับนักเดินทางอย่างเดียว แต่อยู่ในรูปแบบของการใช้งานอย่างอื่นได้อีกด้วย อย่างเช่นการนำชีวิตในการระบุพิกัดตำแหน่งสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถสาธารณะหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็สามารถใช้ระบบพิกัด GPS ในการติดตามตำแหน่งต่างๆนั้นได้ และอีกมากมาย GPS นานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมสมัยได้กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการใช้ GPS เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้วไม่ว่าจะใช้ในการหาเส้นทางท่องเที่ยวจากสถานีที่เราต้องการ สถานที่ที่เราไม่เคยไปเพื่อให้การเดินทางง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเส้นทางต่างๆที่ใช้ในการนำทางนั้นมีความแม่นยำที่สุดคือการป้อนพิกัดลงไปในอุปกรณ์ที่เราใช้ เช่น อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน วันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการระบุพิกัด GPS บ่สามารถใช้วิธีการใดได้บ้าง ก่อนที่จะพูดถึงวิธีการระบุพิกัด GPS นั้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยในระบบพิกัดขอ GPS กันสักเล็กน้อยก่อน

หน่วยในระบบพิกัด GPS ที่จะพบได้ตามโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรานั้นจะมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆก็คือ Degree Minute Second (DMS) และ Decimal Degree (DD) 2 แบบนี้จะเป็นเครื่องวัดโดยใช้หลักการของเส้นละติจูดจะลองจิจูด
เส้นละติจูดคือเส้นที่ผ่านระหว่างโลกในแนวนอนลายเส้นเกิดจากการสมมุติโดยเส้นศูนย์สูตรนั้นจะเป็น 0 องศาส่วนเส้นอื่นจะบ่งบอกถึงตำแหน่งที่อยู่เหนือหรือใต้ไปกี่องศา
ส่วนเส้นลองจิจูดนั้นจะเป็นเส้นที่สมมุติผ่านโลกในแนวตั้งอะไหล่เส้นตัวเส้นจะอยู่ที่สูงองศาเช่นเดียวกันคือเส้นที่ลากผ่านทิศตะวันออกหรือตะวันตกของเมืองกรีนิสในประเทศอังกฤษ

หน่วย Degree Minute Second (DMS) จะเป็นการบ่งบอกถึงหน่วยองศา (°), ลิปดา (′), ฟิลิปดา (″) คล้ายๆกับหน่วยเวลาที่มีการแบ่งเป็นชั่วโมงนาทีวินาที เช่น หากเป็น 1 องศาจะมี 60 ลิปดา แล้วอย่างนี้จะจะมี 60 ฟิลิปดา เป็นต้น หลักการเขียนนั้นของหน่วย dms จะเริ่มจากละติจูดพิกัดไหนอยู่ทางเหนือจะลงท้ายด้วย N ส่งพิกัดไหนอยู่ทางใต้จะลงท้ายด้วย S แล้วตามด้วยลองจิจูด หาพิกัดร้านอยู่ทางตะวันออกจะใช้แทนด้วย E ส่วนตะวันตกจะใช้ W ในการแทนสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น หากบ้านของคุณอยู่ในอำเภอ vessel ที่มีตำแหน่งพิกัด GPS อยู่ที่ละติจูดที่ 7 องศา 50 ลิปดา 13 ฟิลิปดา ทางเหนือ ลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา 14 ฟิลิปดา ทางตะวันออก เป็นต้น (เป็นหลักการสมมติ)

ส่วนหน่วยของ Decimal Degree (DD) นั้น เป็นการแสดงพิกัดในรูปแบบของทศนิยมที่ใช้หลักฐาน 10 เป็นหน่วย DD มีความนิยมในการใช้ในปัจจุบันนี้มากกว่าสูตรการแปลงค่าจากหน่วยวัด Dms เช่น บ้านในอำเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 7. 040277 องศา เหนือ, ลองจิจูด 100.45416 องศา ตะวันออก จะเขียนได้ว่า 7.040277 ° N, 100.45416 ° E สำหรับการแปลงหน่วยจาก DMS ให้เป็น DD นั้น จะมีสูตรดังนี้ DD = Degrees + ( Minutes*60+Seconds ) / 3600 หรือ DD = ( Seconds / 3600 ) + ( Minutes / 60 ) + Degrees